Strony www podmiotów współrealizujących Projekt


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie:

http://soszw_wegrow.biposwiata.pl/

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie:

http://www.szachy.r-h.pl/


Krajský školský úrad w Nitrze: 

http://www.ksunr.sk/

Spojená škola w Zlatych Moravcach:

http://www.szszm.edu.sk/

Špeciálna základná škola s vyučovacim jazykom mad’arským z Hurbanova:

http://www.szsmhu.edu.sk/

Centrum vol’neho času z Nesvad:

http://www.cvcnesvady.estranky.sk/


Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-11-21 09:13:40
Data utworzenia:2012-11-21 09:13:40
Data modyfikacji:2012-12-05 13:43:45
Liczba wyświetleń:408