porządek IX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10. sierpnia 2007 roku

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję IX nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 10. sierpnia 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum. 

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     zmian w budżecie powiatu na rok 2007;

2)     zaciągnięcia zobowiązania na 2008 r.;

3)     uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatu węgrowskiego na lata 2007-2013;

4)     zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”;

5)     zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego w Węgrowie-obiekt w Jaworku z przeznaczeniem od 1 września 2007 r. na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy”;  

5. Zamknięcie posiedzenia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 09:32:13
Data utworzenia:2007-08-20 09:32:13
Data modyfikacji:2007-08-20 09:36:23
Liczba wyświetleń:635