Biuletyn Informacji Publicznej

Adres urzędu

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

tel./fax (025) 792-26-17

Oficjalny e-mail Starostwa:

starosta@powiatwegrowski.pl
sekretariat@powiatwegrowski.pl


Portal internetowy powiatu oraz BIP:
www: http://www.powiatwegrowski.pl/

e-mail Rady Powiatu:
rada.powiatu@powiatwegrowski.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

poniedziałki, wtorki, czwartki: 8.00 - 16.00
środy: 8.00- 17.00
piątki: 8.00 - 15.00

 Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

  Przewodniczący Rady Powiatu - Zygmunt Orłowski

  piątki w godzinach 14:00-15:15

 Starosta Węgrowski - Krzysztof Fedorczyk

poniedziałki w godzinach 10:00-12:00 oraz  15:15-16:15

Wicestarosta Węgrowski - Halina Ulińska

wtorki w godzinach 14:30-16:30;  piątki 9.00-11:00

Naczelnicy Wydziałów przyjmują codziennie w sprawach skargi wniosków w godzinach pracy Starostwa

 Skargi i wnioski przyjmowane są w Wydziale Administracyjno-Społecznym (pok.41, II piętro)

Osoby niepełnosprawne ruchowo  załatwiające sprawy w budynku Starostwa Powiatowego proszone są  o zgłaszanie się do pokoju nr 2 (niski parter)  vis à vis  drzwi wejściowych od  ul. Jacka Kaczmarskiego (drzwi  przystosowane są do wjazdu wózka inwalidzkiego).

Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Numer rachunku Specyfika wpłat
44 9236 0008 0000 0198 2000 0170 Opłaty za wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, licencje transportowe
20 9236 0008 0000 0198 2000 0020 Opłaty geodezyjne (wypisy, wyrysy, ZUD, udostępnienie zasobu)
41 9236 0008 0000 0198 2000 0030 Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa
02 9236 0008 0000 0198 2000 0150 Wpłaty z tytułu wnoszonego wadium, zabezpieczenia wykonania umów

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Węgrowie, na który należy uiszczać opłaty z tytułu opłat skarbowych: 

75 1020 4476 0000 8902 0094 6004
 

Redakcja serwisu Biuletynu Informacji Publicznej

Magdalena Dąbkowska - Koordynator
Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, tel. (025) 792-28-43, wew.127
fax. (025) 792-26-17, II piętro, pok. Nr 40, e-mail: magdalena.dabkowska@powiatwegrowski.pl  

Pozostałe osoby redagujące serwis BIP są wymienione na stronie Redakcja.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-06 02:51:18
Data utworzenia:2007-01-06 02:51:18
Data modyfikacji:2015-01-12 13:23:53
Liczba wyświetleń:82844