Spotkanie promujące projekt z rodzicami i uczestnikami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem - 11.12.2009 r.

Zdjęcie Nr 1 - przykład promocji projektu podczas spotkania.

Zdjęcie Nr 2 i Nr 3 - otwarcie spotkania: p. Sławomir Ryszawa - Dyrektor (po prawej) oraz p. Tadeusz Krupa - Koordynator projektu (po lewej).

Zdjęcie Nr 4 - uczestnicy spotkania: rodzice i ich dzieci.

Zdjęcie Nr 5 - posłuchać warto.

Zdjęcie Nr 6 - gadżety w torbach Powiatu.

Zdjęcie Nr 7 - w rozdaniu gadżetów również p. Grażyna Gąsiorek - nauczyciel prowadzący zajęcia z przedsiębiorczości.

Spotkanie promujące projekt z rodzicami i uczestnikami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem - 11.12.2009 r.

Autor(rzy) fotografii: Olga Mikołajewska

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2010-01-29 14:13:55
Data utworzenia:2010-01-29 14:13:55
Data modyfikacji:2010-01-29 14:40:36
Liczba wyświetleń:626