Uchwała nr XIV/115/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Sadownem w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sadowne

Na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn.zm.) oraz art.77 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia , co następuje :

 

§ 1.

 

 

Opiniuje się  pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy w Sadownem  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sadowne.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-02-08 10:28:36
Data utworzenia:2008-02-08 10:28:36
Data modyfikacji:2008-02-08 10:32:22
Liczba wyświetleń:743