Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 192/136/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczne


Na podstawie§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXXVI/238/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych – z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w związku z § 3 cyt. Uchwały Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Postanawia umorzyć należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczne, zmarłego dłużnika - Pana A.K.P.
 
§ 2.
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu
Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu    
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu     
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:25:33
Data utworzenia:2007-01-05 02:25:33
Data modyfikacji:2007-01-05 02:25:35
Liczba wyświetleń:507