Uchwała Nr 221/148/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie do zawierania umów na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych i zakupów inwestycyjnych w ramach p


 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1 
Upoważnić p. Zygmunta Dziwińskiego -  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie do zawierania umów na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych i zakupów inwestycyjnych w ramach planów wydatków na poszczególne lata.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie.  
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
ZARZĄD POWIATU WĘGROWSKIEGO:
 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak- Członek Zarządu Powiatu                                         
Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu               
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu       
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:41:39
Data utworzenia:2007-01-05 02:41:39
Data modyfikacji:2007-01-05 02:41:40
Liczba wyświetleń:799