Herb miasta

Herbem miasta Węgrów jest w polu złotym niedźwiedź brunatnego koloru, w pozycji poziomej, skierowany w lewym kierunku, z wysuniętą do przodu prawą łapą, z trzema nad nim trąbami myśliwskimi czarnego koloru w złotej oprawie (§ 3, uchwały Rady Miejskiej Węgrowa Nr XVII/118/95, w sprawie znaków Węgrowa).

Herb został nadany Miastu przez króla Jana Kazimierza, na prośbę Bogusława Radziwiłła. Ustęp przywileju dotyczący nadania miastu herbu ma następującą treść:
"[...] dajemy oprócz tego pomienionemu miastu herb, tj. niedźwiedzia przyrodzonego koloru postępującego y wstępującego prawą nogą w polu złotem, nad to z trzema trąbami myśliwskim czarnego koloru w tymże polu położonemi, jako wszystko lepiey malarski dowcip w poszrodku tego Naszego przywileju y obficyey wyraźny do obaczenia pokazuje, którym Herbem przyżeczonym Mieszczanie Węgrowscy teraz y na potem będącym wolno będzie pieczętować y on na wszystkich Attestacyach y listach tak zawartych iako y otwartych od Magistratu pomienionego Miasta wychodzić mających, naybardziey zaś w prawach y akcyach iako y dykretach sądowych co wszystko tą pieczęcią zapieczętowane będzie aby wiarę miało mieć chcemy".

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:45:54
Data utworzenia:2007-01-05 02:45:54
Data modyfikacji:2007-01-05 02:46:19
Liczba wyświetleń:2655