Uchwała Nr 6/3/02 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na zakup autorefraktometru


 Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm../ i § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIX/105/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 września 2000 roku w sprawie określenia przeznaczenia, standardów i zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn, aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na zakup autorefraktometru /aparatu do komputerowego badania wzroku/.
 
§ 2
Zakup zostanie dokonany w systemie ratalnym pop przeprowadzeniu przetargu.
 
§ 3
Środki na zakup pochodzić będą z funduszy własnych Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu:
Bogdan Doliński – Starosta                                     
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta                                                                                 
Ewa Besztak – Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu               
      Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:04:52
Data utworzenia:2007-01-05 01:04:52
Data modyfikacji:2007-01-05 01:04:52
Liczba wyświetleń:582