Uchwała Nr 121/82/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności dyrektora szkoły


Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r, Nr 67 poz. 329 ze zm.)  Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1
 
W szkołach (placówkach), w których nie zostało utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły (placówki) oraz w szkołach, w których jest kilku wicedyrektorów wyznacza się nauczyciela w celu zastępstwa za dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności:
1)      w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – Halinę Ulińską;
2)      w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie – Beatę Przybyszewską;
3)      w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrówku – Zofię Pawluk;
4)      w Domu dziecka „Julin” w Kaliskach – Janusza Nowaka.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego oraz dyrektorom szkół, o których mowa w § 1.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
Bogdan Doliński – Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Besztak – Członek Zarządu
Lidia Chabiera – Członek Zarządu
Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:41:55
Data utworzenia:2007-01-05 01:41:55
Data modyfikacji:2007-01-05 01:41:55
Liczba wyświetleń:531