UCHWAŁA NR XXIX / 237 / 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, LGrębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo – technicznej dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z Państwami w strefie transgranicznej”

 

               Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 19 b ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. tj. z 2009 roku, Nr 12, poz. 68 ze zmianami), art. 167 ust, 2 pkt 5. i art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu     w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo  – technicznej dla przedsięwzięcia  pn. „ Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z Państwami w strefie transgranicznej”.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do podpisania z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów umowy określającej zasady wspólnej realizacji zadania o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    PRZEWODNICZĄCA

        RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk                                                  

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-07-22 09:06:31
Data utworzenia:2009-07-22 09:06:31
Data modyfikacji:2009-07-22 09:10:27
Liczba wyświetleń:455