Uchwała nr XXI/170/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2009 na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z Uchwałą   Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008 – 2011”.

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie zabezpieczy środki finansowe w budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2009 w kwocie 2 188 710,00 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych), co stanowić będzie 50 % wkładu własnego,  na realizację projektów inwestycyjnych pn.:

 

-         „Przebudowa drogi powiatowej nr 4227 W (36141) Wyszków - Śnice w km  9 + 144 – 14 + 981,16 długości 5,83716 km

 

-         „Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno  w km 3 + 300 – 4 + 951 długości 1,651 km

 

współfinansowanych ze środków budżetu  państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-11-17 09:54:58
Data utworzenia:2008-11-17 09:54:58
Data modyfikacji:2008-11-17 10:10:01
Liczba wyświetleń:765