Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych

Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 3 października 2011 (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz.1243), która daje prawo osobom niedosłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 5, I piętro, pok. 28 w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: starosta@powiatwegrowski.pl
  • tel./fax: 25 792 26 17
  • drogą pocztową na adres: ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

Usługa o której mowa powyżej jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Michał Dębiec
Data wytworzenia informacji:2012-06-29 05:46:12
Data utworzenia:2012-06-29 05:46:12
Data modyfikacji:2015-01-19 14:50:52
Liczba wyświetleń:2119