Uchwała nr XXIII/183/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. "Korzystam z szansy" - Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych

      Działając na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. - tj. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. " Korzystam z szansy" - Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkól zawodowych.

§ 2

Określa się wkład własny Powiatu Węgrowskiego  do projektu, o ktorym mowa w  § 1 na kwotę 37.500,00 zł. w postaci wkładu niepieniężnego.

§ 3

Wykonanie uchwły powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 13:02:26
Data utworzenia:2009-01-21 13:02:26
Data modyfikacji:2009-01-21 13:25:09
Liczba wyświetleń:683