Uchwała nr 311/175/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

 

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 10 Uchwały Nr XXXV/271/09  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego w związku z § 9 Uchwały Nr XXXVI/283/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia  2010r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu na 2010r., Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1.

 

§ 2

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2.

 

§ 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 3.

 

§ 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 4.

 

§ 5

Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 5.

 

§ 6

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie  z tabelą nr 6.

 

§ 7

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą Nr 7.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
tabela 1.xls18,50kBBrak podpisu
tabela 2.xls25,00kBBrak podpisu
tabela 3.xls18,50kBBrak podpisu
tabela 4.xls22,50kBBrak podpisu
tabela 5.xls19,50kBBrak podpisu
tabela 6.xls20,50kBBrak podpisu
tabela 7.xls28,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2010-09-02 13:21:34
Data utworzenia:2010-09-02 13:21:34
Data modyfikacji:2010-09-02 13:24:12
Liczba wyświetleń:382