Porządek XXXII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję  Rady   Powiatu  Węgrowskiego   w   dniu  27  stycznia  2006 r.  (piątek)
 o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
2)      powołanie Rady Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
3)      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego.
7.       Analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat węgrowski.
8.       Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w    powiecie.
9.       Sprawozdanie Starosty z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok.
10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.   Przyjęcie protokołu XXXI  sesji Rady Powiatu  z dnia 30 grudnia 2005 r.
12.   Wolne wnioski i oświadczenia.
13.   Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:19:28
Data utworzenia:2006-12-29 23:19:28
Data modyfikacji:2006-12-29 23:19:28
Liczba wyświetleń:625