Uchwała nr XVII/147/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2008-2015.


Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/98/2007 Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu  Węgrowskiego na lata 2007-2015 uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego  dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2008-2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3.

1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.     Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2008-2015, którego częścią jest załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będzie dostępny do ogólnej informacji na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego (www.powiatwegrowski.pl).
 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2008 - 2015.pdf1,90MBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 11:16:46
Data utworzenia:2008-07-10 11:16:46
Data modyfikacji:2008-07-10 11:37:42
Liczba wyświetleń:783