Uchwała nr VI/40/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gmnie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu  Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie w 2007 r. zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych  położonych w granicach administracyjnych  miasta Węgrów.
  2. Powierza się Gminie Łochów prowadzenie w 2007 r. zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg  powiatowych położonych w granicach administracyjnych  miasta Łochów.

 

§ 2

Upoważnia się  Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumień )umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 12:15:21
Data utworzenia:2007-08-20 12:15:21
Data modyfikacji:2007-08-20 14:12:58
Liczba wyświetleń:576