Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010

Załącznik do Uchwały Nr 181/108/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9  marca 2009 roku
 
Liczba oddziałów w klasach pierwszych - plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2009/2010.
 
Licea Ogólnokształcące : 19 oddziałów – 581 uczniów, w tym:
 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza; ul.  Adama Mickiewicza 3; 07-100 Węgrów:
– 9 oddziałów x 30 uczniów,
2) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:
– 3 oddziały x 32 uczniów,
3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz; ul. S. Wyspiańskiego 18; 07-130 Łochów:
– 5 oddziałów x 31 uczniów,
4) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych;
ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:
– 2 oddziały x 30 uczniów.
 
Licea Profilowane: 2 oddziały – 62 uczniów, w tym:
 
1) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: 
- 1 oddział x 32 uczniów,
2) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:
- 1 oddział x 30 uczniów.
 
Technika: 5 oddziałów – 150 uczniów, w tym:
 
 1) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: 
– 5 oddziałów x 30 uczniów:
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 8 oddziałów – 240 uczniów, w tym:
 
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: 
– 5 oddziałów x 32 uczniów: zawód elektryk (warsztaty szkolne) – 32 uczniów; zawód mechanik pojazdów samochodowych (warsztaty szkolne) – 32 uczniów; 1 oddział (klasa wielozawodowa, cykl 2 letni) – 32 uczniów; 2 oddziały (klasy wielozawodowe, cykl 3 letni) – 64 uczniów,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:
– 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 30 uczniów,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa; ul. Fabryczna 57; 07-132 Ostrówek:
– 2 oddziały (klasy wielozawodowe) x 25 uczniów.
 
Razem:  34 oddziały – 1033 uczniów.
 
UWAGA!!!
- Informacja nie dotyczy szkół specjalnych.
- Oddziały ujęte w planie rekrutacji będą tworzone pod warunkiem, że liczba kandydatów, którzy uzyskają odpowiednią (określoną przez szkołę) liczbę punktów i złożą oryginały świadectw i zaświadczeń w wybranym typie szkoły wyniesie, co najmniej 30 osób (nie dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku). Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do oddziałów niepełnych będą mogli skorygować swój wybór w czasie rekrutacji uzupełniającej (30 czerwca i 1 lipca 2009 roku).
 
Nabór do szkół dla dorosłych (kształcenie nieodpłatne):
 
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: – 1 oddział (cykl dwuletni na podbudowie ZSZ) – 32 osób,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: – 1 oddział (cykl dwuletni na podbudowie ZSZ) – 35 osób,
- Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego;
ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: - 1 oddział (cykl trzyletni na podbudowie ZSZ, zawód: technik handlowiec i technik mechanik) – 32 osób,
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:
- 1 oddział (cykl dwuletni na podbudowie LO, zawód: technik administracji) – 20 osób.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 11:46:54
Data utworzenia:2009-08-10 11:46:54
Data modyfikacji:2014-03-21 14:08:04
Liczba wyświetleń:604