Rok 2010

Uchwała nr I/1/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Powiatu Uchwała nr I/2 /10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Uchwała nr I/3 /10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Uchwała nr I/4/10 Rady Powiatu Węgrowskiego Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie wyboru Starosty Węgrowskiego Uchwała nr I/5/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie wyboru członków Zarządu w tym Wicestarosty Węgrowskiego Uchwała Nr II/6/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnegoUchwała Nr II/7/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu radnegoUCHWAŁA NR II/8/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9. grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Zaistnieć jako JA/MY”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. UCHWAŁA NR II/9/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9. grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „PIERWSZA POMOC DLA STRAŻAKÓW OSP W WĘGROWIE”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. UCHWAŁA NR II/10/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9. grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą ą „Ja też potrafię”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr II/13/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr II/14/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Uchwała Nr II/15/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu Uchwała Nr II/16/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie powołania składu osobowego KomisjiPromocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki ProrodzinnejUchwała Nr II/17/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i FinansówUchwała Nr II/18/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwała Nr II/19/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Uchwała nr II/20/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów PolskichUchwała nr II/21/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin,Powiatów i Regionów Nadbużańskich Uchwała nr II/22/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuUchwała Nr III/23/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr III/24/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr III/28/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr III/29/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30. grudnia 2010 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu radnejUchwała Nr III/31/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.Uchwała Nr III/32/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/344/10 z dnia 29 października 2010 r. określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2010 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.UCHWAŁA NR III/33/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Podróż w przyszłość – zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży z gminy Miedzna”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.UCHWAŁA NR III/34/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Będę kimś” – Program na rzecz rozwoju edukacji i przeciwdziałania marginalizacji wychowanków Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach,finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjnena obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. UCHWAŁA NR III/35/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Mój świat – Bajka” – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uchwała Nr III/36/10 Rady Powiatu Węgrowskiego dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr III/37/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Statutowej Uchwała Nr III /38 /10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego. Uchwała nr III/39/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Węgrowskiego na 2010 r.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2012-07-13 09:39:38
Data utworzenia:2012-07-13 09:39:38
Data modyfikacji:2014-02-28 10:24:12
Liczba wyświetleń:550