Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Tarnowie

W dniach od 7 do 12 lipca 2014 roku w gościnnym Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie miały miejsce XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa.

W Mistrzostwach wzięło udział rekordowa liczba zawodników, bo aż 22 księży, kleryków i diakon, którzy reprezentowali diecezje: tarnowską, radomską, warszawską, sandomierską, przemyską, rzeszowską, drohiczyńską, poznańską, legnicką i włocławską. Reprezentowali również zgromadzenia zakonne: Misjonarze Wincentego a Paulo, Pallotyni, Franciszkanie Konwentualni, Marianie, Filipini. Wyższe Seminaria Duchowne: Rzeszów, Filipini, Drohiczyn i Włocławek. Szachiści przybyli również z Brazylii.

Patronat nad Mistrzostwami objęli: Ks. Biskup Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Ks. Bp. Jan Piotrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej, Ks. Bp. Marian Florczyk – Delegat Episkopatu Polski ds. Sportu, Ks. Edward Pleń - Krajowy Duszpasterz Sportu, Ks. Paweł Skraba – Diecezjalny Duszpasterz Sportu Diecezji Tarnowskiej, Tomasz Delega – Prezes Polskiego Związku Szachowego, Arcymistrzowie Monika i Bartosz Soćko, Arcymistrz Radosław Wojtaszek, Arcymistrzowie Marta i Mateusz Bartel, Arcymistrz Kamil Mitoń, Arcymistrz Jan - Krzysztof Duda, Poseł Andrzej Dera, Pani Poseł Małgorzata Adamczak, Senator Grzegorz Czelej, Senator Stanisław Kogut, Poseł Grzegorz Matusiak.           Patronat medialny objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”, Magazyn „Szachista”, Wydawnictwo „Penelopa”, „Panorama Szachowa”, Czasopismo szachowe „Mat”, „Szachista”, „Nasz Dziennik”, „Radio Dobra Nowina Małoplska”.

Uroczystego otwarcia XIII Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa dokonał Ks. Bp Stanisław Salaterski – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej, który przywitał przybyłych księży i życzył udanych Mistrzostw. Tradycyjnie wykonał pierwsze posunięcie na szachownicy. W czasie Mistrzostw gościliśmy wyśmienitych arcymistrzów: Kamila Mitonia i Jana-Krzysztofa Dudę, którzy rozegrali symultany z księżmi na 22 szachownicach. Obaj arcymistrzowie pokonali do zera duchowieństwo. Natomiast sędzia Zygmunt Wielicki wygrał swoją partię z arcymistrzem Kamilem Mitoniem. Tradycyjnie zostały rozegrane dwa turnieje w szachy szybkie P-15’ i w szachy błyskawiczne P-5’. W turnieju szachów błyskawicznych P-5’ wygrał ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej z kompletem punktów, drugi był ks. Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej, trzecie miejsce zajął ks. Stanisław Dębowski z diecezji radomskiej. Puchary ufundował ks. Bp Jan Piotrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej.   Natomiast w turnieju szachów szybkich P – 15’ podobna sytuacja, również wygrał ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej, drugi ks. Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej i trzeci ks. Stanisław Dębowski z diecezji radomskie. Puchary ufundował Poseł Andrzej Dera.

Od roku 2015 Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach szybkich i błyskawicznych zostają przeniesione na okres zimowy. Zostaną rozegrane w Sanktuarium Maryjnym Kałkowie – Godowie w diecezji radomskiej w dniach 13-14.02.2015 roku. Po raz trzeci ufundowano puchar Fai Play sponsorem tej nagrody był Senator Stanisław Kogut. Nagrodę tę otrzymał kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie Tomasz Moczulski, który między innymi wielokrotnie przypominał przeciwnikom o naciśnięciu zegara. Również po raz trzeci ufundowano nagrodę za najpiękniejszą partię Mistrzostw. Puchar ufundowało tradycyjnie Wydawnictwo „Penelopa” z Jerzym Morasiem na czele. Zdobywcą nagrody za najpiękniejszą partię został ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej, który w czwartej rundzie pokonał ks. Andrzeja Kuzio z archidiecezji przemyskiej.

Po raz drugi była klasyfikacja drużynowa. Do klasyfikacji drużynowej wchodziły wyniki z szachów klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Liczyły się dwa najlepsze wyniki zawodników. Pierwsze miejsce zajęli szachiści z diecezji tarnowskiej, drugie miejsce księża z archidiecezji przemyskiej, trzecie Misjonarze św. Wincentego a Paulo, czwarte diecezja drohiczyńska, piąte diecezja sandomierska i szóste diecezja rzeszowska. Puchary ufundowała firma „Relief” z Tarnowa. Po raz pierwszy ufundowano nagrodę dla najstarszego zawodnika, którym był ks. Prałat Franciszek Grela z diecezji sandomierskiej. Nagrodę ufundowali Państwo Jerzy i Aleksandra Stachurscy reprezentujący firmę „ArtSakr” z Koszelówki. Nagrodą był przepiękny kielich do odprawiania Mszy świętej. W klasyfikacji generalnej w szachach klasycznych Mistrzem Polski na rok 2014 został ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej, tytuł Wicemistrza Polski i II miejsce zajął Profesor KUL - ks. Sławomir Pawłowski reprezentujący Zgromadzenie Pallotynów, III miejsce zdobył debiutujący w Mistrzostwach Polski ks. Mirosław Brzoza reprezentujący Zgromadzenie Misjonarze św. Wincentego a Paulo, IV ks. Jacek Kupiec z diecezji tarnowskiej, V miejsce ks. Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej, VI ks. Andrzej Kuzio z również z archidiecezji przemyskiej, VII ks. Robert Rembecki – archidiecezja warszawska, VIII o. Grzegorz Wiejak – Franciszkanin Konwentualny, IX diakon Mateusz Kowalski z diecezji rzeszowskiej. Pierwszą dziesiątkę zamyka zajmując X miejsce ks. Krzysztof Domaraczeńko z diecezji drohiczyńskiej. Sponsorem pucharów był Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. Bp Andrzej Jeż. Kategorie szachowe IV zdobyli kl. Piotr Wolny z WSD Włocławek i ks. Marek Mikicionek z diecezji legnickiej. Natomiast normy na klasy sportowe wypełnili ks. Wojciech Sola drugą i ks. Sławomir Pawłowski trzecią.

XIII Szachowe Mistrzostwa Polski nie odbyłyby się jakby zabrakło dobrodziejów i sponsorów. W imieniu Komitetu Honorowego XIII Szachowych Mistrzostw Polski składamy serdeczne podziękowania dobrodziejom i sponsorom: Ks. Biskupowi Andrzejowi Jeż – Ordynariuszowi Diecezji Tarnowskiej, Ks. Biskupowi Janowi Piotrowskiemu – Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Tarnowskiej, Ks. Biskupowi Marianowi Florczykowi – Delegatowi Episkopatu Polski ds. Sportu, Ks. Edwardowi Pleń – Krajowemu Duszpasterzowi Sportowców, Ks. Prałatowi dr Jackowi Nowakowi – Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego, Ks. mgr Andrzejowi Surowiec – Dyrektorowi Administracyjnego Wyższego Seminarium Duchwnego, Państwu Dorocie i Janowi Jakóbczak z Częstochowy, Panu Posłowi Andrzejowi Mikołajowi Dera, Ks. Pawłowi Skraba – Diecezjalnemu Duszpasterzowi Sportu Diecezji Tarnowskiej, Ks. Jackowi Kupiec, Panu Tomaszowi Delega – Prezesowi Polskiemu Związkowi Szachowemu, Państwu Arcymistrzom Bartoszowi i Monice Soćko, Panu Arcymistrzowi Radosławowi Wojtaszek, Państwu Arcymistrzom Mateuszowi i Marcie Bartel, Panu Arcymistrzowi Kamilowi Mitoń, Panu Arcymistrzowi Jan - Krzysztofowi Duda, Panu Posłowi Andrzejowi Dera, Pani Poseł Małgorzacie Adamczak, Panu Senatorowi Grzegorzowi Czelej, Panu Senatorowi Stanisławowi Kogut, Panu Posłowi Grzegorzowi Matusiak, Państwu Jerzemu i Aleksandrze Stachurskim, Pani Dorocie Wrzos, Panu Stanisławowi Grochmal, Panu mgr inż. Zenonowi Sareckiemu, Panu Piotrowi Adamczykowi, Panu Jerzemu Moraś, Panu dr inż. Andrzejowi Filipowiczowi, Panu Zygmuntowi Wielickiemu, Alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Redakcjom: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Szachista”, „Panorama Szachowa”; „Mat”, „Nasz Dziennik”, „Radio RDN Małopolska”, Firmom: „Jakobczak.pl”, „ArtSakr”, „Relief”, „Destino Mexico”, “Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi”, „Hurtownia Książek i Dewocjonaliów „Św. Paweł”, „Rajmedia Porzezińscy s.j.”, „Księgarnia Patriotyczna Antyk”, „Ecclesia Software”, „Chess Evolution”, „Mikael”, „Bogulandia”, „Ave – Bis”, „ABA Cuprum”; Wydawnictwom: „Penelopa”, „Wydawnictwo Diecezjalne Drukarnia w Sandomierzu”, „WAM”, „Pallotinum”, „Księgarnia religijna gloria24.pl”, „Instytut Wydawniczy PAX”, „Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos” „Znak”, „Rosikon Press”, „Św. Stanisława”, „Wektory”, „Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie”, „Paganini”, „Wydawnictwo i Drukarnia Sióstr Loretanek”, „Agape”, „E- lite”, „św. Wojciech”, „Gaudium”. Wszystkim sponsorom i dobrodziejom składamy serdeczne podziękowania.

Kolejne XIV Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych odbędą się w Płocku w roku 2015. Natomiast 13-14.02.2015 r. odbędą się Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w Kałkowie. XV Jubileuszowe w roku 2016 Rzeszowie.

Ks. Krzysztof Domaraczeńko

Koordynator Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Nowakowski Tomasz
Wytworzył informację:Nowakowski Tomasz
Data wytworzenia informacji:2014-09-22 09:11:44
Data utworzenia:2014-09-22 09:11:44
Data modyfikacji:2015-03-09 11:21:56
Liczba wyświetleń:506