Porządek XIX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 30. września 2008 roku (wtorek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za I półrocze 2008 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)                 udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Sadowne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

2)                    zmian w budżecie powiatu na rok 2008;

3)                    zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;

4)                    zmiany Programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski” oraz wprowadzenia jednolitego tekstu;

5)                    określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

6)                    wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Samorządowi Województwa Mazowieckiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego.

 1. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.
 2. Ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych do funkcjonowania po 1 września 2008 roku.
 3. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu XVIII  sesji Rady Powiatu  z dnia 31. lipca 2008.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-10-06 08:36:51
Data utworzenia:2008-10-06 08:36:51
Data modyfikacji:2008-10-06 08:37:54
Liczba wyświetleń:598