Uchwały - rok 2006

Uchwała Nr 1/1/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu PowiatuUchwała nr 2/1/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr 3/1/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwaa nr 4/2/06 Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwała Nr 5/2/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach ubezpieczeń majątkowychUchwała nr 6/3/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. Uchwała nr 7/4/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie umów na realizację wypłaty stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”Uchwała Nr 8/4/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2006 r.Uchwała nr 9/4/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.Uchwała nr 10/4/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie prowadzenia remontu zespołu zabytkowego siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 15:14:39
Data utworzenia:2007-04-30 15:14:39
Data modyfikacji:2007-04-30 15:14:59
Liczba wyświetleń:790