Uchwała nr XXVI/211/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierzdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

 

            Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89/ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

  Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Węgrowie oraz tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ustalone uchwałą Nr 1/09 Rady Społecznej SP ZOZ w Węgrowie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                        § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
uchwała 01 2009 09 kwiecień.doc32,50kBBrak podpisu
Statut 09 kwiecień 2009.doc68,50kBBrak podpisu
struktura 09 04 2009.doc51,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2009-05-08 11:42:34
Data utworzenia:2009-05-08 11:42:34
Data modyfikacji:2009-05-08 11:46:47
Liczba wyświetleń:477