Uchwała Nr III/18/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady

 

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących stałych Komisji Rady :

 

1.

Pan Andrzej Nowotka

-          Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 

2.

Pan Zygmunt Orłowski

-          Przewodniczący  Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

 

2.

Pani Barbara Niszcz

-          Przewodnicząca Komisji Oświaty,

     Kultury, Kultury Fizycznej  i Promocji Powiatu

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:42:57
Data utworzenia:2007-01-07 03:42:57
Data modyfikacji:2007-06-11 00:38:45
Liczba wyświetleń:545