Uchwała Nr VIII/93/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie ar. 12, pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1592 z późż. zm./  Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości polegającej na wykonaniu przez Gminę Sadowne Szkolnego Placu Zabaw wg Programu " radosna Szkoła" na nieruchomości oznaczonej numerem działki 738 położonej na terenie obrębu Sadowne gm. Sadowne, stanowiącej współwłasność Powiatu Węgrowskiego w 956/2291 części i Gminy Sadowne w 1335/2291 części na podstawie KW SI1W/00028591/4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY  POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-10-14 14:09:31
Data utworzenia:2011-10-14 14:09:31
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:16
Liczba wyświetleń:391