Uchwała nr XXIV/196/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Węgrowskiego

 

            Na podstawie art. 9 ust.2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz.1458 ./oraz oraz art. 1 ust. 2 pkt 3 i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego  postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Starosty Węgrowskiego Pana Krzysztofa Fedorczyka w wysokości 8,5 % wynagrodzenia  otrzymanego w  2008 roku,
tj. 10807,92 zł brutto / słownie : dziesięć tysięcy osiemset siedem złotych  dziewięćdziesiąt dwa  grosze/.

                                                                       

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:55:09
Data utworzenia:2009-01-21 11:55:09
Data modyfikacji:2009-01-21 11:56:54
Liczba wyświetleń:464