Porządek XLI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r.

    PRZEWODNICZĄCA                                                              Węgrów, dnia 10.08.2010 r.

Rady Powiatu Węgrowskiego

 

 

 

 

                                                                Pan/i

 

                                                                             ………………………………………………...

                                                                           

                                                                             ………………………………………………..

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ zwołuję XLI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 12 sierpnia 2010 roku ( czwartek ) o godz. 1030 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;

2)      utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Miedznie;

5.       Wolne wnioski i oświadczenia.

6.       Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                                 /-/Anna Brodacka - Bartoszuk

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-08-10 15:16:47
Data utworzenia:2010-08-10 15:16:47
Data modyfikacji:2010-08-10 15:17:47
Liczba wyświetleń:479