Uchwała Nr III/29/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30. grudnia 2010 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2,  ust. 2 i ust. 4  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r., nr 176 poz. 1190) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza   się   wygaśnięcie  mandatu  radnej powiatu węgrowskiego pani Cecylii Ewy Strąk  w   okręgu   wyborczym   nr   4   z  listy  nr 21  -  Komitet  Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:34:45
Data utworzenia:2011-02-09 12:34:45
Data modyfikacji:2012-07-13 09:56:55
Liczba wyświetleń:405