Uchwała nr XV/126/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

            Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89/ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Węgrowie uchwalone Uchwałą Nr 1/08 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 8 lutego 2008 roku, stanowiące załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                        § 2

 

Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.doc54,50kBBrak podpisu
załącznik nr 2.doc98,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2008-04-04 11:20:44
Data utworzenia:2008-04-04 11:20:44
Data modyfikacji:2008-04-04 11:35:13
Liczba wyświetleń:794