Porządek XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku


Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXVI nadzwyczajną  sesję  Rady   Powiatu  Węgrowskiego   w   dniu  9 sierpnia  2006 r.  (środa)  o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Podjęcie uchwały w sprawach:
      1)      zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
      2)      zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Miedznie w sprawie likwidacji    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodni Rodzinnej w Miedznie”.
5.       Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:21:50
Data utworzenia:2006-12-29 23:21:50
Data modyfikacji:2006-12-29 23:21:50
Liczba wyświetleń:668