Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XVI/112/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami"

Na podstawie artr. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prowo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Uchwala się "Powiatowy Program Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami".

§ 2

Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi wźycie z dniam podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/112/04

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/112/04

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marianna Teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:38:43
Data utworzenia:2007-01-07 00:38:43
Data modyfikacji:2007-01-07 00:38:43
Liczba wyświetleń:601