Uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późzn. zm.) rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 2061/12 położonej w miescie Łochów, stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego , polegające na rozbudowie  i nadbudowie przez Gminę Łochów budynku Liceum zgodnie z załączonym planem zagospodarowania z dnia 20.05.2008 r., który stanowi złącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydzia Geodezji Kartografii
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 11:24:08
Data utworzenia:2009-07-08 11:24:08
Data modyfikacji:2009-07-09 14:43:37
Liczba wyświetleń:476