Uchwała nr 161/98/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

Na podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 144 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi jednostkami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) Zarząd  Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Od dnia 1 listopada 2008 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w wysokości 4200 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta     

Leonard Rusjan – Wicestarosta    

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-12-15 09:09:16
Data utworzenia:2008-12-15 09:09:16
Data modyfikacji:2008-12-15 09:12:46
Liczba wyświetleń:446