Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom

W październiku bieżącego roku zainaugurowany został słowacko-polski projekt Comenius Regio będący częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ten ma charakter międzynarodowy, a realizowany jest we współpracy ze Słowacją. W przedsięwzięciu tym stronę polską reprezentują: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie natomiast stronę słowacką: Krajský školský úrad w Nitrze, Spojená škola w Zlatych Moravcach, Špeciálna zakladna škola z Hurbanova oraz Centrum vol’neho času z Nesvad. Głównym założeniem programu jest wymiana doświadczeń z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową.

W dniach 22–26. października 2012 r. delegacja powiatu węgrowskiego na czele z Wicestarostą - p. Ewą Besztak uczestniczyła w spotkaniu projektowym organizowanym przez stronę słowacką. Pierwsze spotkanie miało miejsce w szkole w Zlatych Moravcach. Delegację powiatu tworzyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, SOS-W z p. Dyrektor - Hanną Kasperowicz i Wicedyrektor - p. Agnieszką Wiśniewską, a także Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży z Prezesem - p. Wiesławem Krzanowskim. Program pobytu był bardzo różnorodny i bogaty. Podczas hospitacji zajęć w szkołach w Zlatych Moravcach i Hurbanovie polscy goście zapoznali się ze specyfiką i stosowaną przez Słowaków metodologią pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową. Wzięli również udział w warsztatach dotyczących problemu agresji i radzenia sobie w sytuacjach stresowych; wspierania zdrowia psychicznego nauczycieli i zapobiegania wypaleniu zawodowemu; zarządzania personelem z uwzględnieniem predyspozycji osobowych. Oprócz zajęć teoretycznych dużo miejsca poświęcono zajęciom praktycznym. Odbywały się one w Centrum vol’neho času w Nesvadach - poznanie technik wyplatania wyrobów z wikliny, z łusek kukurydzy oraz tkactwa, a w szkole w Zlatych Morawcach - naukę kilku tańców (cha - chy, country, tańca przyjaźni)

Prowadziliśmy również rozgrywki sportowe ze Słowakami - zarówno w Nesvadach jak i w Zlatych Morawcach - w halowej piłce nożnej, piłce nożnej na otwartej przestrzeni (boisko typu „Orlik”), tenisie stołowym, mini piłce nożnej oraz w unihokeja. 

Ciekawym doświadczeniem był pobyt w założonym jeszcze w XIX w. Obserwatorium Astronomicznym w Hurbanovie, gdzie odbył się interesujący wykład i pokaz dotyczący budowy wszechświata. W Obserwatorium tym prowadzone są nie tylko obserwacje i pomiary astronomiczne ale również meteorologiczne i sejsmiczne.

Na zakończenie spotkania projektowego na Słowacji uczestnicy mieli okazję wykazać się nowo nabytymi umiejętnościami podczas prezentacji tańców w specjalnie na tę okazję przygotowanych strojach oraz podczas międzynarodowych turniejów tenisa stołowego, piłkii nożnej i unihokeja.

Ważnym elementem pobytu były spotkania z miejscowymi władzami: prednostą (odpowiednik naszego kuratora oświaty) - p. Milanem Galabą, menedżerem projektu - p. Janą Bartovą, primatorem (odpowiednik burmistrza) Zlatych Moravec - p. Peterem Lednarem, primatorem i wicepriomatorem Hurbanowa - p.p. Margitą Zemkovą i Karolem Lovászem.

Polska delegacja została niezwykle ciepło i serdecznie przyjęta przez Słowaków. Na każdym kroku dało się odczuć życzliwość i staranie p. Zity Záhorskiej - Dyrektor Szkoły w Zlatych Morawcach oraz jej zastępczyni - Ivany Skačanowej, p. Zoltana Mišaka - Dyrektora szkoły specjalnej w Hurbanowie z podstawowym językiem węgierskim (w rejonie zlatomorawskim oraz komarnickim w południowo-zachodniej Słowacji, w których przebywaliśmy znaczący odsetek stanowią mniejszości narodowe: węgierska i romska), Karola Alföldi’ego - Dyrektora Centrum vol’neho času w Nesvadach, a także pracowników wszystkich wymienionych placówek, aby cały pobyt był jak najbardziej przyjemny. Rzeczywiście taki był i na długo zostanie we wspomnieniach wszystkich.
 
Galeria zdjęć: http://www.powiatwegrowski.pl/ImageGalery.aspx?GaleryID=384
 
 
 
 
  
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-11-20 11:30:35
Data utworzenia:2012-11-20 11:30:35
Data modyfikacji:2012-11-20 11:36:29
Liczba wyświetleń:337