Uchwała nr XIX/159/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany Programu "Bezpieczny Powiat Węgrowski" oraz wprowadzenia jednoliltego tekstu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 12 pkt 96 ustawy z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, uznaje się za celowe włączenie do Programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski”- zadań do realizacji w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej”.

 

§ 2

 

Tekst jednolity Programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski” na lata 2006-2010, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
PROGRAM BEZ.POWIAT.doc325,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia informacji:2008-10-06 09:38:13
Data utworzenia:2008-10-06 09:38:13
Data modyfikacji:2008-10-06 10:29:40
Liczba wyświetleń:767