Uchwała Nr XXX/240/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 września 2009 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

            Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89/ i art. 77 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

 

                                                                        § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-09-09 13:32:32
Data utworzenia:2009-09-09 13:32:32
Data modyfikacji:2009-09-09 13:34:21
Liczba wyświetleń:431