Uchwała nr X/110/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592   z późn. zmianami)  oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 

§ 1

wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Miedzna nieruchomości  położonej w miejscowosci Miedzna gm. Miedzna, oznaczonej w ewicdencji gruntów numerem 542/5 o pow. 0,1334 ha, będącej własnością Powiatu Węgrowskiego.

Cel darowizny zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami  (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)utrzymanie pomieszczeń dla administracji.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd rejonowy w Węgrowie księga wieczysta KW SI1W/00028511/0.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 12:36:38
Data utworzenia:2011-12-02 12:36:38
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:321