Uchwała nr XII/92/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Liw i Miastem Węgrów w sprawie wspólfinansowania przedsięwzięcia p.n. "Remont fundamentów zabytkowego dwóru barokowego z 1782 roku siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie" będącego częścią Zespołu Zamkowego Książąt Mazowieckich

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),  Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie  do zawarcia z Gminą Liw i Miastem Węgrów umowy w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Remont fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 roku siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie” będącego częścią Zespołu Zamkowego Książąt Mazowieckich.

 

§ 2

 

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Beata Luberadzka
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 11:45:35
Data utworzenia:2007-12-07 11:45:35
Data modyfikacji:2007-12-07 12:06:09
Liczba wyświetleń:549