Projekt zakończony

17 lipca 2010 roku zakończył się Projekt pt. „Korzystam z szansy” – Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych (POKL.09.02.00 -14-055/08), który był realizowany przez Powiat Węgrowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

          Wartość projektu wyniosła ogółem 291.361 zł., na co składają się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 253.861 zł. oraz 37.500 zł. wkład własny Powiatu Węgrowskiego. Około 15 tys. złotych zostało niewykorzystane, co wynika z wyjątkowo korzystnych cenowo dla Beneficjenta ofert składanych przez oferentów na zakup materiałów i urządzeń dydaktycznych, materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych.

W związku z zakończeniem zajęć pozalekcyjnych naszego projektu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie dnia 22 czerwca br. dokonaliśmy próby podsumowania projektu podczas spotkania promującego projekt na jego zakończenie. Mimo, że Projekt formalnie kończy się 17 lipca br. to musieliśmy się spieszyć z podsumowaniem, gdyż trzy dni później uczniowie kończyli rok szkolny, by skorzystać wreszcie z upragnionych wakacji.

Nad sprawnym przebiegiem projektu czuwali: Tadeusz Krupa – Koordynator Projektu, Janusz Baum, Paweł Gelbrecht, Sławomir Ryszawa – Asystenci Koordynatora, Olga Mikołajewska – Specjalista ds. promocji projektu, Artur Kulik – Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji  projektu, Magdalena Górska i Mariola Górska – Specjalistki ds. Obsługi finansowo-księgowej. Główną pieczę nad finansami projektu sprawuje Pani Anna Bala – Skarbnik Powiatu.

         Przy tak znaczących efektach szkoda tylko, że projekt ten nie będzie mógł być kontynuowany.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2010-08-18 12:53:42
Data utworzenia:2010-08-18 12:53:42
Data modyfikacji:2010-08-18 12:57:59
Liczba wyświetleń:566