Uchwała Nr III/17/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz   § 38 ust. 1 pkt. a), § 31 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego przyjętego uchwałą nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.) i § 25 ust. 1 pkt. a), § 32 ust. 1  Załącznika nr 3 do Statutu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 

1.

Pan Bogdan Doliński

- Przewodniczący Komisji

2.

Pan Andrzej Nowotka

- Wiceprzewodniczący

3.

Pani Barbara Niszcz

- Sekretarz Komisji

4.

Pani Małgorzata Zyśk

- Członek Komisji

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:42:49
Data utworzenia:2007-01-07 03:42:49
Data modyfikacji:2007-06-11 00:38:12
Liczba wyświetleń:603