Uchwała nr VI/38/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie wspólfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2007-2013


Uchwała nr VI/38/07
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie upowaznienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie wspólfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2007-2013

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1
1. Rada Powiatu Węgrowskiego wyraza zgodę na zawarcie z gminami  porozumień, których przedmiotem będzie realizacja i wspólfinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie gmin, zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 11:00:50
Data utworzenia:2007-04-30 11:00:50
Data modyfikacji:2007-05-04 22:05:39
Liczba wyświetleń:570