Porządek IV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 29 grudnia 2006 roku (piątek) o godz. 1100 ,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2006 r.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
2)      powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;
3)      uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na 2007 rok

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.       Przyjęcie protokołu  III  sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 20 grudnia 2006 roku.
10.   Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.   Zamknięcie sesji.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:03:45
Data utworzenia:2007-01-07 00:03:45
Data modyfikacji:2007-01-07 00:03:45
Liczba wyświetleń:687