Porządek XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 roku

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XXI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 12. listopada 2008 roku (środa) o godz. 1400 , w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum. 

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2009 na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”;

2)     Upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2009 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

5.     Wolne wnioski i oświadczenia.

6.     Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-11-13 08:31:12
Data utworzenia:2008-11-13 08:31:12
Data modyfikacji:2008-11-13 08:32:45
Liczba wyświetleń:634