Uchwała nr 268/155/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010

Na podstawie §10 Uchwały nr XXXV/271/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

            Uchyla się uchwałę nr 266/154/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2010 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski -  Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-03-26 10:29:15
Data utworzenia:2010-03-26 10:29:15
Data modyfikacji:2010-03-26 10:31:07
Liczba wyświetleń:373