UCHWAŁA NR IV/51/11 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 i art. 12 pkt. 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                      o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)                       Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie w 2011 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów, określonych w załączniku Nr 1 do uchwał.

2.       Powierza się Gminie Łochów prowadzenie w 2011 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Zalacznik_Nr_1_do_uchwalybiezace_utrzymanie.docx12,51kBBrak podpisu
Zalacznik_Nr_2_do_uchwaly_biezace_utrzymanie.docx11,99kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 10:46:27
Data utworzenia:2011-05-12 10:46:27
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:371