Uchwała Nr III/31/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

            Na podstawie art. 45 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w następującym składzie:

 

1.        Przewodniczący Rady – Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

2.        Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Jarosław Dmowski

3.        Członek – Jarosław Grenda

4.        Członek – Halina Ulińska

5.        Członek – Marian Dzięcioł

6.        Członek – Ewa Radzimirska

7.        Członek – Bogdan Doliński

8.        Członek – Stanisław Komudziński

9.        Członek – Bogusław Szymański

10.    Członek – Janusz Rutkowski

11.    Członek – Marek Renik

12.    Członek – Mieczysław Wójcik

13.    Członek – Witold Piórek

14.    Członek – Krzysztof Onaszkiewicz

 

§ 2

 

Tracą moc: Uchwała Nr IV/30/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, Uchwała Nr XX/164/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz Uchwała Nr XXIII/177/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 14:31:40
Data utworzenia:2011-02-09 14:31:40
Data modyfikacji:2012-07-13 09:57:40
Liczba wyświetleń:378