Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015

Bazując na danych demograficznych oraz propozycjach szkół Zarząd Powiatu Węgrowskiego

dn. 18 marca 2014 r. określił w drodze uchwały plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

 

I. Licea Ogólnokształcące: 12 oddziałów – 355 uczniów, w tym:

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

      ul.  Adama Mickiewicza 3; 07-100 Węgrów: –  6 oddziałów* x 30 uczniów;

      * Jeśli w wyniku naboru zostanie przyjętych co najmniej 198 osób wówczas 7 oddziałów.

2)   II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego

       ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: – 2 oddziały: 1 x 25 uczniów, 1 x 30 uczniów;

3)   Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej

      ul. S. Wyspiańskiego 18; 07-130 Łochów: – 3 oddziały* x 30 uczniów;

      * Jeśli w wyniku naboru zostanie przyjętych co najmniej 108 osób wówczas 4 oddziały.

4)   Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych;

      ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: – 1 oddział x 30 uczniów.

 

II. Technika: 5 oddziałów – 158 uczniów, w tym:                                

 

1)   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego

      ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:  – 4 oddziały x 32 uczniów: technik elektryk, technik

      mechanik, technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik informatyk.

2)   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

      ul. T. Kosciuszki 74; 07-140 Sadowne:  – 1 oddział x 30 uczniów: technik żywienia i usług gastronom.

 

III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 7 oddziałów – 200 uczniów, w tym:

 

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego

    ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: 

- 2 oddziały x 32 uczniów: elektryk (warszt. szk.), mechanik poj. sam. (warszt. szk.),

- 2 oddziały klas wielozawodowych - 64 uczniów;

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

    ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: – 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 30 uczniów;

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa

    ul. Fabryczna 57; 07-132 Ostrówek: – 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 32 uczniów;

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOS-W w Węgrowie,

    ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów: - 1 oddział x 10 uczniów: kucharz – pnz na miejscu w Ośrodku

    (absolwenci gimnazjum specjalnego i gimnazjum - z upośledzeniem w stopniu lekkim, dot. normy intelektualnej)

 

Razem szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:  24 oddziały* – 713 uczniów

 

* Oddziały ujęte w planie rekrutacji będą tworzone pod warunkiem, gdy kandydat uzyska odpowiednią (określoną przez szkołę) liczbę punktów i złoży oryginał świadectwa i zaświadczenia w wybranej przez siebie szkole, a liczba na oddział wyniesie określone powyżej.

 

IV. Szkoły dla dorosłych (kształcenie nieodpłatne):

 

1)   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego,

      ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:

       - 1 oddział - 30 osób, cykl trzyletni (jeśli na podbudowie ZSZ wówczas przyjęcia do klasy II);

2) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,

ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:

       - 1 oddział - 30 osób, cykl trzyletni (jeśli na podbudowie ZSZ wówczas przyjęcia do klasy II);

3)   Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,

      ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: - 1 oddział - 20 osób (technik administracji), cykl dwuletni;

4)   Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego,

      ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:

       - 1 oddział (technik rachunkowości), cykl dwuletni - 20 osób,

      - 1 oddział (technik informatyk), cykl dwuletni - 20 osób.

 

Razem szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych:  5 oddziałów – 120 uczniów/słuchaczy**.

 

** W szkołach policealnych dla dorosłych i LO dla dorosłych oddział powinien liczyć co najmniej 20 osób, możliwość przyjęcia bezpośrednio do klasy II LO (po ZSZ) powoduje podniesienie minimalnej liczby przyjętych do 40 osób; w miejsce kryterium punktowego (szkoły dla młodzieży) w szkołach dla dorosłych obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2014-03-21 14:07:41
Data utworzenia:2014-03-21 14:07:41
Data modyfikacji:2014-03-21 14:08:04
Liczba wyświetleń:264