Uchwała nr XXIV/194/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

 

Na podstawie art. 62 ust. 5, w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie z dniem 31 sierpnia 2009 roku.

2. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewicz w Łochowie z dniem 1 września 2009 roku stając się samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, przejmuje w całości nieruchomość administrowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.

 

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:19:31
Data utworzenia:2009-01-21 11:19:31
Data modyfikacji:2009-01-21 12:16:24
Liczba wyświetleń:515