Uchwały - rok 2012

Uchwała nr 157/45/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w WęgrowieUchwała Nr 158/46/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012r.Uchwała Nr 159/46/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w WęgrowieUchwała Nr 160/46/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 134/43/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Węgrowskiemu oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeńUchwała Nr 161/46/2012 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych, placówek doskonalenia oraz placówek opiekuńczo-wychowawczychUchwała Nr 162/46/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 stycznia roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2012 roku Uchwała Nr 163/46/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowymUchwała nr 164/47/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie samochodu znajdującego się w ewidencji Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała Nr 165/47/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 166/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarząduuchwała nr 167/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawy artykułów chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu węgrowskiegoUchwała nr 168/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad realizacji dochodów powiatu oraz trybu dokonywania wydatkówUchwała nr 169/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania Staroście Węgrowskiemu uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 170/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 171/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 54/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 172/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. M. Sadzewiczowej w Łochowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 173/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 56/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 174/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 57/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 175/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 58/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 176/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Uchwała nr 177/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 60/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 178/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 61/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 179/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 180/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 63/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 181/48/2012 Zarząu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 182/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 65/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 183/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 66/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 184/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 138/44/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 185/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2012Uchwała nr 186/48/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z obszaru upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Realizacja kalendarza imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego w 2012 roku”Uchwała nr 187/48/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z obszaru upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Realizacja powiatowego kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w ramach Ludowych Zespołów Sportowych w 2012 roku”Uchwała nr 188/49/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 189/50/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Uchwała nr 190/50/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Pierwsza pomoc w powiecie węgrowskim”Uchwała nr 191/50/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013Uchwała nr 192/50/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie Wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawy artykułów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu węgrowskiegoUchwała nr 193/51/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Uchwała nr 194/51/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale określającej zasady i okoliczności używania herbu i flagi powiatu węgrowskiegoUchwała nr 195/52/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 r.Uchwała nr 196/52/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do budynków i obiektów należących do jednostek powiatu węgrowskiegoUchwała nr 197/52/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z obszaru upowszechnianie kultury fizycznej w 2012 rokuUchwała nr 198/54/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Uchwała nr 199/54/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w 2012 roku”Uchwała nr 200/54/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2012 rokUchwała nr 201/54/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektor PCPR w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu systemowego „Śmiałym szczęście sprzyja” w latach 2012 - 2014Uchwała nr 202/55/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 203/55/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z obszaru oświata i wychowanie realizowanych w 2012 rokuUchwała nr 204/55/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultura w 2012 rokuUchwała nr 205/55/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z obszaru krajoznawstwo i turystyka w 2012 rokuUchwała nr 206/55/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych, placówek doskonalenia oraz placówek opiekuńczo - wychowawczychUchwała nr 207/56/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie Ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr 208/56/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SP ZOZ w WęgrowieUchwała nr 209/56/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrona i promocja zdrowia w 2012 rokuUchwała nr 210/58/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w MiedznieUchwała nr 211/58/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2012 r.Uchwała nr 212/58/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Uchwała nr 213/59/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarząduUchwała nr 214/60/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektoraUchwała nr 215/60/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Uchwała nr 216/60/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 217/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 218/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w WęgrowieUchwała nr 219/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 220/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności i planu pracy na rok 2012 Środowiskowego Domu Samopomocy w MiedznieUchwała nr 221/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Podniesienie jakości życia społecznego uczniów Liceum w Łochowie”Uchwała nr 222/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Wykwalifikowani strażacy PSP gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego”Uchwała nr 223/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Wykwalifikowani strażacy OSP gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego”Uchwała nr 224/61/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013uchwała nr 225/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w WęgrowieUchwała nr 226/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie – w placówce, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora Uchwała nr 227/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień Staroście Węgrowskiemu w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 228/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 229/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przekazania Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 230/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 231/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 232/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Domu Dziecka „Julin” w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćUchwała nr 233/62/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 234/63/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SP ZOZ w WęgrowieUchwała nr 235/63/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Węgrowie w zakresie realizacji programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”Uchwała nr 236/63/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego na wynajemUchwała nr 237/63/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do analizowania i opiniowania wniosków na wynajem lokali mieszkalnych oraz wskazania osoby, z którą może zostać zawarta umowa najmu na czas trwania stosunku pracy lub na czas nieoznaczonyUchwała nr 238/63/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr 239/63/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie wyposażenia znajdującego się w ewidencji pozostałych środków trwałych Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr 240/63/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 241/64/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu w Węgrowie za I półrocze 2012 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejUchwała nr 242/64/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 243/65/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty NauczycielaUchwała nr 244/65/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty NauczycielaUchwała nr 245/68/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Węgrowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 14 posadowionym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Węgrowa numerem 5679/13Uchwała nr 246/68/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 247/68/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie realizacji Partnerskiego Projektu Regio, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”Uchwała nr 248/68/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Uchwała nr 249/69/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 250/69/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu węgrowskiego na lata 2012 – 2031Uchwała nr 251/70/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Węgrowskiego przed sądemUchwała nr 252/70/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2012 r.Uchwała nr 253/70/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Uchwała nr 254/71/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawy artykułów chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu węgrowskiegoUchwała nr 255/71/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnejUchwała nr 256/71/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Uchwała nr 257/71/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu węgrowskiego na lata 2012 – 2031Uchwała nr 258/72/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 259/73/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 260/74/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 261/74/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz składania oświadczeń woli w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach”Uchwała nr 262/75/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przedłużenia udzielenia Dyrektorowi ZSP w Sadownem pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Partnerskiego Projektu „Zdrowie i żywienie bez granic” z Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)Uchwała nr 263/75/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 264/76/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rokUchwała nr 265/76/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 266/76/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przekazania na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie nakładów inwestycyjnychUchwała nr 267/76/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozebranie budynku usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2061/8 położonej na terenie miasta Łochowa stanowiącej współwłasność Powiatu Węgrowskiego i Gminy Łochów po ½ części, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SI1 W/00055914/3Uchwała nr 268/76/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 269/76/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia Uzupełniającego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru upowszechniania kultury fizycznej w 2012 rokuUchwała nr 270/77/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 271/78/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 272/78/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyeksploatowanego samochodu osobowego znajdującego się w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr 273/79/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Uchwała nr 274/79/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2013 rokuUchwała nr 275/79/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Betlejemskie Światło Pokoju – Zakopane 2012”Uchwała nr 276/79/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie – w placówce, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektoraUchwała nr 277/79/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej dla drużyny za osiągnięcia w działalności sportowej we współzawodnictwie krajowymUchwała nr 278/80/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 279/81/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.Uchwała nr 280/81/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w roku 2012 z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatuUchwała nr 281/81/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliw dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2013 rokUchwała nr 282/81/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę artykułów chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2013 rokUchwała nr 283/81/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę artykułów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2013 rokuchwała nr 284/82/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała nr 285/82/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2012 r.Uchwała nr 286/82/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty NauczycielaUchwała nr 287/82/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2012-01-04 10:39:27
Data utworzenia:2012-01-04 10:39:27
Data modyfikacji:2013-12-31 11:19:58
Liczba wyświetleń:731